Wat is een Gezonde School?

De Gezonde School is een door de overheid gestuurd programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl.

Wat doet een Gezonde School?

Het programma gebruikt een stappenplan. Volgens dit stappenplan kunt u als basisschool werken aan verschillende thema’s, met de inzet van een coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst.

Wat zijn de pijlers van de Gezonde School?

Wij werken met u samen het gezondheidsthema ‘bewegen’. Voor een optimale gezondheidsbevordering zorgen wij samen met u dat het thema aandacht krijgt vier pijlers: educatie, schoolomgeving, signaleren en beleid.

Hoe krijg je een Gezonde School?

Met ondersteuning en de structuur van de aanpak is uw onderwijsteam in staat een gezonde leefstijl binnen het DNA van uw school te integreren. Onderdelen zijn: huidige situatie, gefaseerde aanpak, draagvlak en begeleiding.

Wat valt er onder een gezonde leefstijl?

Onder een gezonde leefstijl vallen meerdere thema’s. Denk aan voldoende beweging, gezond eten en drinken. Daarnaast zorgt een veilige omgeving ervoor dat leerlingen met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten.

Wat kan uw school doen om een gezonde leefstijl van leerlingen te bevorderen?

Door het uitvoeren van het programma en gebruik te maken van het stappenplan. Met onze ondersteuning en de structuur van de aanpak is uw onderwijsteam in staat een gezonde leefstijl binnen het DNA van uw school te integreren.

De 4 pijlers van een Gezonde School

Educatie

Uw school besteedt in de lessen structureel aandacht aan bewegen door implementatie van onze Beweeg Wijs interventie. Wij zorgen voor de training van uw onderwijsteam en dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen en een positieve houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl.

Schoolomgeving

De school stimuleert gezond gedrag door aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals inrichting van het Beweeg Wijs schoolplein) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders, verzorgers en leraren).

Signaleren

Leraren en andere medewerkers herkennen problemen met gezondheid of leefstijl onder hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. Wij trainen hen hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee om kunnen gaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).

Beleid

Via implementatie van de erkende interventie Beweeg Wijs leveren wij uw school handvatten om maatregelen voor gezondheidsbevordering in het schoolbeleid vast te kunnen leggen. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht

Aanpak

Uw huidige situatie

De aanpak gaat bij de implementatie uit van wat uw school en onderwijsteam al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij uw wensen en behoeften.

Gefaseerd

De aanpak bestaat uit zes stappen, verdeeld over drie fases: voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Draagvlak

Draagvlak is belangrijk voor het succes van de implementatie van de aanpak. Onze adviseurs leggen daarom de nadruk op en geven aandacht aan het verkrijgen van draagvlak in elke stap.

Begeleiding

Onze adviseur kan u bij elke stap helpen met advies en ondersteuning. Wij staan kosteloos voor u klaar.

Alles over stage lopen

Wanneer moet je stage lopen? Iedere student (BBL of BOL) moet stage lopen. Tijdens je stage wordt de geleerde theorie in praktijk gebracht. Soms...

Lees meer

BBL-opleiding

Wat is een BBL-opleiding? Er is veel te zeggen over BBL. Wat is BBL? De afkorting staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Dat is interessant want...

Lees meer

Sport opleiding

Welke opleidingsniveaus zijn er voor sportopleidingen? Er zijn verschillende sportopleidingen. Denk aan de CIOS, ROC Sport en Bewegen en opleiding...

Lees meer

Werken in de sport

Welk werk kan je doen in de sport? Werken in de sport- en onderwijssector is populair. Sporten, bewegen en tegelijkertijd je boterham verdienen kan...

Lees meer