MEER DAN BEMIDDELING ALLEEN!!... WAT DAN WEL?

De oplossing voor de werkdruk in het basisonderwijs en kinderopvang centra.

Tussenschoolse opvang Concept

Pakket van methodisch en didactische onderwijs diensten

 

Het ” tussenschoolse opvang- concept” , hierna TSO-C genaamd is ontwikkeld door verschillende bewegingswetenschappers in samenwerking met docenten lichamelijke opvoeding. Het concept is een pakket aan diensten die onderwijs uitdagingen in het basis onderwijs gedurende de pauze adequaat en vooral professioneel oplost. De dienst wordt geleverd door door ons opgeleide deskundige en gekwalificeerde docenten en/of  begeleiders. De dienst levert daardoor  geen extra aanslag op uw personeelsbestand op.

Bent u een basisschool of kinderopvang en behoefte aan een professionele invulling van uw pauze tijd? Of bent u een onderneming die deze dienst aan basisscholen levert? Wij ondersteunen u graag. Voor meer info aanvragen klik hier.

Integraal Kind ondersteunende service

Pakket van thematische onderwijs diensten

De ” Integrale Kind ondersteunende service” , hierna I-KOS genaamd is een pakket aan thematisch ontwikkelde diensten die het kind tijdens de kinderopvang verrijkt en de verschillende talenten activeert. De dienst wordt geleverd door door ons opgeleide deskundige en gekwalificeerde docenten en/of  begeleiders. De dienst levert daardoor  geen extra aanslag op uw personeelsbestand op. Klik hier voor informatie aanvragen!

Sport en spel

Leren eten

Creatief experimenteren

Online beweegcoach

maatwerk trainingen

De “online beweegcoach” is een via het internet aangeboden educatie -en trainingsplatform. Dit platform is speciaal ontwikkeld voor zogenaamde (overblijf)ouders, verkeersleerkrachten, begeleiders, coaches en trainers. Training op maat staat hierbij centraal. Bezoek ons online educatie platform en raakt geinspireerd. Klik hier voor een indruk.

TOPICS & CONTACT

VIDEO IMPRESSIES

WERKGEVERS