Play2live interne training

De Play2live-training bestaat uit 3 delen (1 dag en 2 x een periode van 4 weken) leggen we het accent op een sterke beroepshouding van de docent en actuele en relevante vakkennis.

  play2live loopbaan garantie

  Een sterke beroepshouding van de docent is essentieel voor het creëren van een optimale leeromgeving. Centraal bij deze training staat:

  • Aandacht aan de ontwikkeling van een professionele beroepshouding.
  • Ondersteunen bij het versterken van de pedagogische vaardigheden, communicatieve capaciteiten en het creëren van een positieve en inclusieve sfeer in de klas.

  Actuele en relevante vakkennis. Hierbij staat het volgende centraal:

  • Mogelijkheden om vakkennis te vergroten en te verdiepen.
  • Nadruk op zoals de nieuwste onderwijsmethoden, didactische technieken en actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijskunde.

  De Play2live training biedt jou:

  k

  Eisen

  MBO Sport en Bewegen of vergelijkbare opleiding.

  MBO niveau 3 en 4, eerste, tweede en derde jaars studenten.

  Inhoud

  Nadruk op coaching en teach-technieken. Sterke focus op de nieuwste onderwijsmethoden en didactische technieken.

  Locatie:
  Rotterdam,
  van NelleFabriek of op locatie leerwerkplek.

  Waarde

  Realisatie van: verbeteren van de kwaliteit, groei, talentontwikkeling van het jonge kind, optimaliseren beroepshouding van de docent, vakkennis en zelfontwikkeling.

  Interne en aanvullende training voor MBO niv 2, 3 en 4 werknemers.

  Inhoud Play2live-training

  Het interne trainingsprogramma bestaat uit 3 delen:

  1. 1 dagdeel theorie en praktijk
  2. Periode 1: 4 weken
  3. Periode 2: 4 weken

  Inhoud dagdeel

  Centraal bij deze training staat:

  • Aandacht aan de ontwikkeling van een professionele beroepshouding.
  • Ondersteunen bij het versterken van de pedagogische vaardigheden, communicatieve capaciteiten en het creëren van een positieve en inclusieve sfeer in de klas.

  Actuele en relevante vakkennis. Hierbij staat het volgende centraal:

  • Mogelijkheden om vakkennis te vergroten en te verdiepen.
  • Nadruk op zoals de nieuwste onderwijsmethoden, didactische technieken en actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijskunde.

   Periode 1

   1e 4 weken a halve dagdeel

   Workshop 1

   • Plezier, gastvrij en uitnodigend
   • Basis: Straalt plezier en vriendelijkheid uit.
   • Plus: Is uitnodigend in uitleg en begeleiding.
   • Top: Maakt contact, luistert en reageert juist

   Workshop 2

   • Respectvol
   • Basis: Accepteert iedereen zoals die is.
   • Plus: Handelt correct en treedt direct op bij ongewenst gedrag.
   • Top: Weet het spel in alle saamhorigheid draaiend te houden zonder enig conflict.

   Workshop 3

   • Coachend
   • Basis: Kan concreet acties/gedrag positief benoemen.
   • Plus: Geeft haalbare tips voor meer spelplezier of beter resultaat.
   • Top: Helpt het kind zelf te ontwikkelen door de juiste vragen te stellen.
   • Effecten van coachen: https://www.youtube.com/watch?v=Ffl81INebzA

   Workshop 4

   • Lerend vermogen
   • Basis: Helpt leerlingen op weg naar een beter resultaat in cognitieve ontwikkeling.
   • Plus: Kan naar eigen inzicht inschatten waar een leerling hulp bij nodig heeft.
   • Top: Kan achterhalen waar leerlingen moeite mee hebben en speelt hier handig op in.

   Periode 2

   2e deel van 4 weken a 1 halve dagdeel

   Workshop 5

   Beroepsvaardigheden: coöperatief
   Vakinhoudelijk: afstemmen met elkaar en doelgroep

   Workshop 6

   Beroepsvaardigheden: respectvol
   Vakinhoudelijk: differentiaties, inclusief spelen

   Workshop 7

   Beroepsvaardigheden: coachend
   Vakinhoudelijk: zelfstandigheid geven vanuit structuur

   Workshop 8

   Beroepsvaardigheden: sociaal veilig
   Vakinhoudelijk: contact met kind, inspelen op hulpvraag