Ondernemenofwerken

Social media platform voor vierdejaars studenten

 

Ondernemenofwerken traint 4e jaarstudenten van vooral de opleidingen sport& bewegen, sportmarketing-management in de Randstad. Ondernemenofwerken is een merk van Sportloopbaan Garantieplan en werkt samen met opleidingsmanagers en 4e jaars studenten. Deze training focust zich op het uitwerken en vooral de toepassing van the Golden Circle themas , Why, How & What

Ondernemen of werken

Onze missie is 4e jaars studenten trainen om na het afstuderen een juiste keuze voor de toekomst te maken . De deelnemers zijn 4e jaars studenten van MBO opleidingen Sport en Bewegen, Outdoor en sportmanagement. Ondernemenofwerken biedt deze jonge mensen direct een baan aan of de mogelijkheid om hun businessplan te pitchen.

Golden Circle…Why!

Zelfreflectie is al een uitdaging voor volwassenen, laat staan van 4e jaars studenten. Toch hanteren en passen wij in de training Ondernemenofwerken, de Golden Circle van Simon Sinek toe. Het goed onder woorden kunnen brengen van het “waarom” achter je acties of handelingen vergroot de intrinsieke motivatie en plezier in wat je doet of gaat doen.

TOPICS & CONTACT

VIDEO IMPRESSIES

OPLEIDING PARTNERS

WERKGEVERS