Ondernemen of werken

Ondernemenofwerken is een MVO initiatief van Loopbaan Garantie en verschillende werkgevers in de metropool regio Rotterdam- Den Haag. Wij werken samen met opleidingsmanagers en 4e jaars studenten.

Wat bieden we 4e jaars

Natuurlijk, jullie krijgen een kwalitatieve dienst en daarnaast krijg je nog veel meer….

k

Gastcollege

Wij trainen laatste jaars studenten. Deze training focust zich op het uitwerken en vooral toepassen van the Golden Circle themas , Why, How & What

Voor ondernemers

Na een succesvolle ELEVATORPITCH  en in het geval dat het idee aantoonbare marktpotentie heeft helpen we bij de doorstart en ontvangen jouw studenten €2500 ,-starters fee.

SpeedDate4Work

Wij bieden 4e jaar studenten die na het afstuderen  werk zoeken voorrang op de SPEEDDATE 4WORK meetings. Bij succes ontvangen zijn een zgn. salary kick start- fee van € 225,-

Wil je een gastcollege booken?

Inhoud reflectie training

Onze missie is studenten te trainen zodat zij na het afstuderen een juiste keuze voor de toekomst kunnen maken . De deelnemers zijn 4e jaars studenten van MBO opleidingen Sport en Bewegen, Outdoor en sportmanagement.

Ondernemenofwerken biedt deze jonge mensen na het afstuderen direct een baan aan of de mogelijkheid om hun businessplan te pitchen.

Golden Circle

Zelfreflectie is al een uitdaging voor volwassenen, laat staan voor studenten. Toch hanteren en passen wij in de training Ondernemenofwerken, de Golden Circle thema’s van Simon Sinek toe. Het goed onder woorden kunnen brengen van het “waarom” achter je acties of handelingen vergroot de intrinsieke motivatie en plezier in wat je doet of gaat doen. Deze training gaat verder dan inhoud geven aan een ondernemingsplan.

The Why

In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘waarom’ voor de overtuiging, denk dan aan bijvoorbeeld de vragen wat is de aanleiding of wat je geloof over een bepaald iets is.

Studenten die gaan afstuderen weten vaak niet waarom ze bepaalde dingen doen. Tijdens deze reflectie trainen verkennen we samen hun “waarom”? Belangrijk is dat winst is geen geldige reden is voor ‘waarom’, want “winst” is een resultaat.

The How

In de Golden Circle  staat ‘hoe’ voor het proces. Het betreft de handelingen en activiteiten die moeten worden verricht om te (kunnen) realiseren waar ‘waarom’ voor staat.

Tijdens de training wordt in “actieve” werkvormen en opdrachten door studenten  ingegaan op het onderscheidend vermogen, zoals speciale waardevoorstel, bedrijfseigen proces of Unique Selling Proposition.

The What

In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘wat’ voor het resultaat

Studenten verkennen binnen hun eigen ondernemersplan wat er onder resultaat kan vallen bijvoorbeeld winst of vervulling van behoeften door middel van de verkoop van producten of diensten.

STUDENTEN AAN HET WOORD

Book een gastcollege!

4 + 14 =