School op seef verkeerscoach

De opleiding School op SEEF verkeerscoach is tot stand gekomen in samenwerking met de Metropool Regio Rotterdam-Den Haag (hierna de MRDH).

Het doel van deze 5 dagdelen durende opleiding is het opleiden van HBO en MBO geschoolde personen tot officiële verkeerscoaches voor het programma School op SEEF.

Wat bieden we aan?

Natuurlijk, jullie krijgen een kwalitatieve opleiding en daarnaast krijg je nog veel meer….

k

Eisen

HBO ( Pabo, Academie Lichamelijke Opvoeding, Sportkunde of pedagogiek/social work).

MBO niv 4, mits aantoonbare ervaringsjaren als docent bewegingsonderwijs.

Kosten

Persoonlijke begeleiding van vakdocent en mentor. Vaste klassikale bijeenkomsten, Start 23 maart 2022

Lesgeld: € 489,00 per deelnemer

Locaties: Rotterdam, Fairoaksbaan 204

Waarde

Met het behalen van dit certificaat ben je instaat om basisscholen te begeleiden bij het uitvoeren van het programma School op SEEF. Voor meer informatie over het programma School op SEEF.

Direct aanmelden voor de opleiding?

Inhoud opleiding

Opleidingsdagen zijn:

Woensdag middag 13- 17:00 uur

Vrijdag ochtend 09:00- 13:00 uur

Totale duur : twee en een halve week

Materiaal: online e-learning platform ( www.onlinebeweegcoach.nl) en een syllabus ( online beschikbaar)

De opleidingsdagen worden aangevuld met een aantal theoretisch toets moment.

 

Dagdeel I

Dagdeel 1 bestaat uit de volgende onderdelen:
 Kennismaking
 Programma en werkwijze
 Wie is je doelgroep ?
 Verkeersveiligheid: integrale aanpak verkeersveilige school
 Borging integrale aanpak
 Waar staan we
 Theorielessen alle groepen

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het werken met www.schoolopseef.nl en een
account MijnSEEF.

Dagdeel II

In dagdeel 2 gaan we in op:
 Praktijklessen in alle groepen: pleinlessen (mappen, tas)

Er wordt een demonstratie gegeven van een pleinles.

Dagdeel III

Het onderwerp van dagdeel 3 is:
 Praktijklessen in alle groepen: educatieve routes (evt. software)

Er wordt een demonstratie gegeven van een educatieve route.

Dagdeel IV

In dagdeel 4 wordt gaan we in op:
 Communicatie naar ouders over verkeersveiligheid (artikelen, jaarkalender)
 Stimuleren lopen en fietsen (SchoolBrengmaand, groene voetstappen)
 Lokale samenwerking (verwachting gemeente, verwachting politie)

Daarbij komt ook het Netwerk van scholen (binnen eigen koepel of gemeente) aan
de orde.

Dagdeel V

In het laatste dagdeel komen nog een aantal onderwerpen aan de orde:
 Theoretisch en praktisch verkeersexamen (overal anders)
 Extra activiteiten
 Examen
 Praktijkstage

Meld je direct aan!

4 + 1 =