BOOSTING Talent+!

Wij zijn CRKBO opleider en werkgever

Loopbaangarantie.nl is inmiddels 8 jaar geleden opgericht.  Wij zijn dé CRKBO gecertificeerde opleider voor studenten en afgestudeerden van HBO en MBO opleidingen.

Wij denken mee in hybride onderwijs

Wij faciliteren opleidingsinstituten bij het matchen van de “leervragen” aan competentie vragen van de markt.  Deze dienst wordt zowel technisch als operationeel ondersteund.

Wij ontzorgen het onderwijs en de kinderopvang

Ontzorgen van zowel de personele en inhoudelijke (beweeg-, maatschappelijke en spel activiteiten) zaken in de kinderopvang is ons “mantra”.

VISIE

Ieder individu heeft volgens ons recht op een brede en vooral kwalitatieve TalentontwikkelingWij geloven in de talenten van studenten en  hebben het volste vertrouwen in hun competenties en vaardigheden.

werken in de praktijk

MISSIE

Met het Loopbaangarantie plan willen wij onze  bijdrage leveren aan vroegtijdig  matchen van ”passend en relevant” werk aan studenten van de opleidingen pedagogiek, sport (management) en bewegen.

Onze cultuur waarden

Wat we zijn, stralen we uit. Waar we voor staan daar handelen we naar.

Samen Sterk

Ons team is een hechte club van jonge, (wat) oudere, ervaren en creativitieve zielen. Een belangrijke kernwaarde binnen ons bedrijf is “SAMEN STERK“. Een open en directe bedrijfscultuur met persoonlijke aandacht. Ons mantra is wat je ” binnen predict” draag je uit naar buiten. 

Positieve Energie

Het samenwerken met elkaar en klanten maar vooral het uitvoeren van onze activiteiten en diensten kent als grondslag POSITIEVE ENERGIE”Deze energetisch lading stuwt ons allemaal voort en creert ruimte voor de noodzakelijke creativiteit en innovatie.

Durven

Binnen een dynamisch team werkende in het onderwijs, evenementen en kinderopvang waarbij talentontwikkeling van het individu centraal staat is “DURF” nodig. Een cultuur van groeien, doorpakken en leren is waar wij voorstaan en wat we met liefde overdragen.

Wat zeggen de studenten..

Luister en kijk naar de verhalen er ervaringen van deze studenten. Zij zijn inmiddels allemaal aan de slag in de sport, onderwijs of kinderopvang met een vastcontract.

Wat zeggen onze fan’s…

Wij werken al sinds het jaar 2000 succesvol samen met verschillende opleidingsinstituten en gemeentes uit de Metropool regio Rotterdam- den Haag. Wij delen graag enkele recensies…

…Het ID college ondersteunt en zet het SLBG-plan in omdat de doelstelling van dit plan goed aansluit bij haar opleidingsvisie en strategie.

Sinds 2011 ondersteunen wij de studenten en het team van Het SLBG-plan bij het
neerzetten en garanderen van de noodzakelijke randvoorwaarden. Tijdens het schooljaar 2011-2012 zal met het
afstuderen van de 4e-jaars gebruik worden gemaakt van de Academy- onderdelen, loopbaanbegeleiding en sollicitatie
trainingen.

Onderwijsleider Sport & Bewegen van het ID College,
Nop Koch

Rijnland College

De Academie voor Sportstudies is gericht op het direct laten aansluiten van opleidingen met de beroepspraktijk.

We ondersteunen het SLBG-plan omdat de doelstelling van dit plan goed aansluit bij deopleidingsvisie. Sinds de start van het SLBG-plan ondersteunen wij onze studenten bij het invullen en naleven van de noodzakelijke randvoorwaarden.

Opleidingsmanager van de Academie voor Sportstudies,
Emile van den Haak

Academie voor Sportstudies

Het Albeda college is constant ”gefocust” op het direct laten aansluiten van opleidingsrichtingen met de praktijk
vraag en situatie. We ondersteunen en zetten het SLBG-plan in omdat de doelstelling van dit plan goed aansluit
bij de opleidingsvisie en strategie van het Albeda. Sinds 2010 ondersteunen wij onze studenten en het SLBG-plan
bij het ontwikkelen en borgen van de noodzakelijke randvoorwaarden. Middels de verschillende door het
SLBG-plan ontwikkelde instrumenten zijn we met z’n allen in staat om de studenten adequaat en volledig te profi leren.
Op basis van deze profi elen (welke via de website online wordt aangemaakt) is de werving en selectie afdeling van
het SLBG-plan instaat gebleken de juiste vacatures bij de juiste studenten aan te leveren. Dit betekent dus relevante
werkervaring tijdens en/of na de studie.
Onderwijsleider en jaarcoördinator Sport & Bewegen van het Albeda College,
Arthur van der Horst en Fred de Witt

Albeda College Rotterdam