VOOR TALENT ONTWIKKELING

Loopbaangarantie

 

Loopbaangarantie: haar historie?

Loopbaangarantie.nl is inmiddels 8 jaar geleden als Sportloopbaangarantieplan.nl opgericht door Paoline van Luijk-Batenburg en Clyde W Tdlohreg. Loopbaangarantie is dé nr. 1 talenten-bank voor studenten en afgestudeerden van HBO en MBO, Pedagogiek, sport- en management opleidingen  in Nederland.
Daarnaast faciliteren wij opleidingsinstituten bij het matchen van de “leervragen” aan competentie vragen van de markt.  Deze dienst wordt zowel technisch als operationeel ondersteund.

Wat is het?

Het Loopbaangarantie plan is eigenlijk datgene wat het zegt namelijk een plan om te komen tot het garanderen van een loopbaan in het onderwijs, de sport ( management) en bewegingsmarkt. In het Loopbaangarantie plan beschrijven wij de spelregels. Het plan kan namelijk alleen succesvol zijn als de deelnemers (Opleiding (het management), student en ons team zelf) zich hieraan committeren en dus hun afspraken na komen. De sociale druk in de driehoek van deelnemers is dus van groot belang.

Het doel

Met het Loopbaangarantie plan willen wij onze  bijdrage leveren aan vroegtijdig  matchen van ”passend en relevant” werk aan studenten van de opleidingen pedagogiek, sport (management) en bewegen. Hoe eerder de student in aanraking komt met haar/zijn toekomstig arbeidsveld hoe makkelijker er na de opleiding passend werk kan worden gevonden. Er wordt immers ervaring opgedaan en nog belangrijker de student bouwt een concreet en relevante CV op.

SAMEN WERKEN AAN "HYBRIDE" ONDERWIJS OPLOSSINGEN

STUDEREN IN DE PRAKTIJK (HET WERKVELD)

De Academy

Om vorm te geven aan de afspraken en uitgangspunten van het Loopbaangarantie plan zetten wij onze academy in. De  Academy is de opleidingscomponent van het Loopbaangarantie plan en werkt direct samen met het arbeidsveld, de opleidingen en de werving en selectie afdeling van het bedrijf.
Vanuit de academy zorgen wij ervoor dat de producten en diensten van onze partners op de juiste wijze worden uitgevoerd. Dat betekent dat de uitvoerders/ instructeurs/(bewegings) docenten voldoende kennis en ervaring moeten bezitten. Indien nodig wordt er door docenten begeleiding en scholing gegeven op de aspecten die van specifiek belang zijn voor de correcte uitvoering van de diensten en producten gevraagd door de markt.
Voor meer informatie vraag onze brochures online aan.

TOPICS & CONTACT

WERKGEVERS

OPLEIDINGEN