Wij brengen de talenten naar u toe!

Wij zijn opleider en werkgever

Loopbaangarantie.nl is inmiddels 8 jaar geleden als Sportloopbaangarantieplan opgericht.  Wij zijn dé opleider voor studenten en afgestudeerden van HBO en MBO opleidingen  in Nederland.

Wij denken mee in hybride onderwijs

Wij faciliteren opleidingsinstituten bij het matchen van de “leervragen” aan competentie vragen van de markt.  Deze dienst wordt zowel technisch als operationeel ondersteund.

Wij ontzorgen het onderwijs en de kinderopvang

Ontzorgen van zowel de personele en inhoudelijke (beweeg en spel activiteiten) zaken in de kinderopvang is ons “mantra”.

als opleider en werkgever

echt "hybride" onderwijs

voor diensten in de kinderopvang

Wat is het?

Het Loopbaangarantie plan is eigenlijk datgene wat het zegt namelijk een plan om te komen tot het garanderen van een loopbaan in het onderwijs, de sport ( management) en bewegingsmarkt. 

werken in de praktijk

Het doel

Met het Loopbaangarantie plan willen wij onze  bijdrage leveren aan vroegtijdig  matchen van ”passend en relevant” werk aan studenten van de opleidingen pedagogiek, sport (management) en bewegen. 

Wat zeggen de studenten..

Luister en kijk naar de verhalen er ervaringen van deze studenten. Zij zijn inmiddels allemaal aan de slag in de sport, onderwijs of kinderopvang met een vastcontract.

Wat zeggen onze fan’s…

Wij werken al sinds het jaar 2000 succesvol samen met verschillende opleidingsinstituten en gemeentes uit de Metropool regio Rotterdam- den Haag. Wij delen graag enkele recensies…

…Het ID college ondersteunt en zet het SLBG-plan in omdat de doelstelling van dit plan goed aansluit bij haar opleidingsvisie en strategie.

Sinds 2011 ondersteunen wij de studenten en het team van Het SLBG-plan bij het
neerzetten en garanderen van de noodzakelijke randvoorwaarden. Tijdens het schooljaar 2011-2012 zal met het
afstuderen van de 4e-jaars gebruik worden gemaakt van de Academy- onderdelen, loopbaanbegeleiding en sollicitatie
trainingen.

Onderwijsleider Sport & Bewegen van het ID College,
Nop Koch

Rijnland College

De Academie voor Sportstudies is gericht op het direct laten aansluiten van opleidingen met de beroepspraktijk.

We ondersteunen het SLBG-plan omdat de doelstelling van dit plan goed aansluit bij deopleidingsvisie. Sinds de start van het SLBG-plan ondersteunen wij onze studenten bij het invullen en naleven van de noodzakelijke randvoorwaarden.

Opleidingsmanager van de Academie voor Sportstudies,
Emile van den Haak

Academie voor Sportstudies

Het Albeda college is constant ”gefocust” op het direct laten aansluiten van opleidingsrichtingen met de praktijk
vraag en situatie. We ondersteunen en zetten het SLBG-plan in omdat de doelstelling van dit plan goed aansluit
bij de opleidingsvisie en strategie van het Albeda. Sinds 2010 ondersteunen wij onze studenten en het SLBG-plan
bij het ontwikkelen en borgen van de noodzakelijke randvoorwaarden. Middels de verschillende door het
SLBG-plan ontwikkelde instrumenten zijn we met z’n allen in staat om de studenten adequaat en volledig te profi leren.
Op basis van deze profi elen (welke via de website online wordt aangemaakt) is de werving en selectie afdeling van
het SLBG-plan instaat gebleken de juiste vacatures bij de juiste studenten aan te leveren. Dit betekent dus relevante
werkervaring tijdens en/of na de studie.
Onderwijsleider en jaarcoördinator Sport & Bewegen van het Albeda College,
Arthur van der Horst en Fred de Witt

Albeda College Rotterdam

Onze Academy

  • Om vorm te geven aan de afspraken en uitgangspunten van het Loopbaangarantie plan zetten wij onze academy in.
  • De  Academy is de opleidingscomponent van het Loopbaangarantie plan en werkt direct samen met het arbeidsveld, de opleidingen en de werving en selectie afdeling van het bedrijf.
  • Vanuit de academy zorgen wij ervoor dat de producten en diensten van onze partners op de juiste wijze worden uitgevoerd.
  • Dat betekent dat de uitvoerders/ instructeurs/(bewegings) docenten voldoende kennis en ervaring moeten bezitten.
  • Indien nodig wordt er door docenten begeleiding en scholing gegeven op de aspecten die van specifiek belang zijn voor de correcte uitvoering van de diensten en producten gevraagd door de markt.
Voor meer informatie vraag onze brochures online aan.